CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

nepal girls

Ekonomi

CSN

Du har möjlighet att söka CSN för att finansiera din utbildning. Här följer en beskrivning av vilka lån och bidrag du kan söka samt hur själva ansökan går till. Mer information hittar du på www.csn.se.

När du ansöker digitalt till Bergs- & Forsguide Internationell yrkesutbildning, Safari & Vildmark Internationell yrkesutbildning eller Turism, rekreation och service på Grimslövs folkhögskolas hemsida ska du markera om du önskar söka CSN.

När du kryssar i rutan skickar vi dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. Folkhögskolan lämnar också uppgifter om dina studieresultat direkt till CSN. Någon vecka efter att du fått ditt antagningsbesked får du information och en personlig kod från CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Hur mycket bidrag och lån du får beror på hur många veckor du ska studera.

Bidraget 2017 ligger på 712 SEK per vecka och lånet på 1792 SEK för samma period det vill säga sammanlagt 2504 SEK per vecka.
Förutom detta kan man ansöka om merkostnadslån för exempelvis utlandsstudier med 560 SEK per vecka samt för internationella flygbiljetter till landet man ska gå kurs i.
Beloppet varierar på vilket resmål man ska till.

 

Ekonomi Bergs- & forsguide Nepal

Grimslövs folkhögskola och Ram Silwal Adventure ombesörjer alla praktiska förberedelser inför kursdeltagandet. 
Eleven betalar för nedanstående kostnader som ingår i utbildningen: 

• grupplogi under 3 veckor på Grimslövs folkhögskola (uppstarts- resp. avslutningsveckorna)

• frukost, lunch och middag måndag-fredag 3 veckor på Grimslövs folkhögskola inkl dryck 

• logi under 12 veckor i Nepal dvs samtliga nätter på hotell, guest house, Royal Beach Camp och tält

• flyg till Nepal t/r samt transporter inom landet under kursen

• frukost, lunch och middag under hela utbildningen i Nepal, 7 dagar i veckan, exkl. dryck

• samtliga aktiviteter enligt kursbeskrivningen med bergs- och forsaktiviteter i Nepal

• gemensam utrustning för samtliga berg- och forsaktiviteter i Nepal

• internationella certifikat, instruktörer och guider enligt kursbeskrivningen

• övriga kursrelaterade kostnader såsom kurslitteratur, parkavgifter, tillstånd för trekking, emergency rescue mm

• tjänstereseförsäkring via Grimslövs folkhögskola samt övriga försäkringar via Ram Silwal Adventure och medverkande organisationer.

Sammanlagt ca 90 000 SEK per person (vid en grupp på 10 deltagare).

Den studerande får själv ordna pass (giltigt 6 månader efter hemkomst), eventuella vaccinationer (läs mer under råd inför resan) samt extra reseförsäkring.
Visumansökan sker innan avresan på Nepals generalkonsulat i Stockholm. Visumet kostar ca 100 USD för 90 dagar.  

Finansiering med CSN bidrag, lån och merkostnadslån för utlandsstudier

För att du ska kunna finansiera din utbildning så har du möjlighet att ansöka om lån och bidrag hos CSN. Här följer en förklaring hur det fungerar hos CSN.
När du studerar utomlands kan du även ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier. Det är ett kompletterande lån som ska kompensera för att det kan vara dyrare att bo och studera utomlands. Se nedanstående text för exempel på merkostnadslånen som du kan söka för vår utbildning Bergs- & Forsguide Internationell yrkesutbildning i Nepal. Du måste ha ordinarie bidrag och lån för de veckor som du söker merkostnadslånet för.

Under de 12 veckor som utbildningen genomförs i Nepal studerar du heltid 100% och har därför möjlighet att låna 560 SEK extra per vecka, totalt 6720 SEK för 12 veckor.
Du kan låna till en tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet varje kalenderhalvår. Resan ska göras med allmänna färdmedel. Hur mycket du kan låna beror på vilket land du ska resa till. Till Nepal gäller 8 600 SEK.

För att kunna få detta merkostnadslån måste du ha fått det ordinarie bidraget för hela studieperioden, samt även ha rätt till ordinarie lånedel under minst en av veckorna i perioden. Lånet för resan får du utbetalt tidigast tre veckor innan du ska börja studera.

Detta innebär att du kan få bidrag och lån enligt följande:

Bidrag: 10 680 SEK
Lån: 26 880 SEK
Merkostnadslån 12 veckor: 6720 SEK
Resan t/r: 8600 SEK
Summa: 52 880 SEK

Denna sammanställning visar att du kan finansiera utbildningens kostnader på ca 90 000 SEK med CSN för ca 52 880 SEK. Resterande kostnader kommer du ha möjlighet att delbetala till Grimslövs folkhögskola, som ordnar så att du får en rimlig avbetalningsplan för din utbildning. Vi berättar mer om detta under våra kursinformationsdagar under våren.  

Förutom de ovan nämnda kostnaderna kan du ta merkostnadslån för vissa andra utgifter du har när du studerar. Exempelvis undervisningsavgift, vaccinationer och försäkringar som behövs för studier utomlands. Följande krav gäller:

  • Kostnaden måste vara nödvändig för att du ska kunna studera.

  • Kostnaden kan inte täckas på något annat sätt, exempelvis med ordinarie studiemedel eller med ett annat statligt bidrag.

  • Kostnaden tas inte ut av skolan utan av en organisation eller myndighet.

  • Du måste skicka med ett intyg som visar dina kostnader.

Du ansöker om merkostnadslån i tjänsten Ansök om studiemedel i Mina sidor. Om du glömt att söka merkostnadslån, kan du göra det i tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån. Din ansökan måste ha kommit in till CSN inom den period du har studiemedel. Om din ansökan kommer in senare, kan du få merkostnadslån för högst fyra veckor bakåt i tiden.

 

Ekonomi Safari & Vildmark Afrika

Grimslövs folkhögskola och Topp Afrika ombesörjer alla praktiska förberedelser inför kursdeltagandet. 
Eleven betalar för nedanstående kostnader som ingår i utbildningen: 

• grupplogi under 4 veckor på Grimslövs folkhögskola (uppstarts- resp. avslutningsveckorna)

• frukost, lunch och middag måndag-fredag 4 veckor på Grimslövs folkhögskola inkl dryck 

• logi under 6 veckor i Afrika dvs samtliga nätter på hotell, hostel och tält

• flyg till Tanzania/Kenya t/r samt transporter inom länderna under kursen

• helpension med frukost, lunch och middag i Tanzania, exkl. dryck

• halvpension med frukost och middag i Kenya, exkl. dryck

• samtliga aktiviteter enligt kursbeskrivningen med bestigning av Kilimanjaro och safari i Tanzania/Kenya

• gemensam utrustning för trekking och safari enligt kursprogram

• swahililärare och guider enligt kursbeskrivningen

• internationella diplom från Kilimanjaro och College of African Wildlife Management Mweka

• övriga kursrelaterade kostnader såsom kurslitteratur, parkavgifter, tillstånd för trekking, emergency rescue mm

• tjänstereseförsäkring via Grimslövs folkhögskola samt försäkring via medverkande organisationer.

Sammanlagt ca 70 000 SEK per person (vid en grupp på 10 deltagare).

Den studerande får själv ordna pass (giltigt 6 månader efter hemkomst), eventuella vaccinationer (läs mer under råd inför resan) samt extra reseförsäkring.
Tillkommer visumkostnader för Tanzania 50 USD och Kenya 50 USD. Ansökan kan ske i Sverige innan avresan alternativt vid ankomst.   

Finansiering med CSN bidrag, lån och merkostnadslån för utlandsstudier

För att du ska kunna finansiera din utbildning så har du möjlighet att ansöka om lån och bidrag hos CSN. Här följer en förklaring hur det fungerar hos CSN.
När du studerar utomlands kan du även ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier. Det är ett kompletterande lån som ska kompensera för att det kan vara dyrare att bo och studera utomlands. Se nedanstående text för exempel på merkostnadslånen som du kan söka för vår utbildning Safari & Vildmark Internationell yrkesutbildning i Afrika. Du måste ha ordinarie bidrag och lån för de veckor som du söker merkostnadslånet för.

Under de 6 veckor som utbildningen genomförs i Afrika studerar du heltid 100% och har därför möjlighet att låna 560 SEK extra per vecka, totalt 3360 SEK för 6 veckor.
Du kan låna till en tur-och-retur-resa mellan Sverige och studielandet varje kalenderhalvår. Resan ska göras med allmänna färdmedel. Hur mycket du kan låna beror på vilket land du ska resa till. Till Tanzania gäller 9000 SEK.

För att kunna få detta merkostnadslån måste du ha fått det ordinarie bidraget för hela studieperioden, samt även ha rätt till ordinarie lånedel under minst en av veckorna i perioden. Lånet för resan får du utbetalt tidigast tre veckor innan du ska börja studera.

Detta innebär att du kan få bidrag och lån enligt följande:

Bidrag: 9256 SEK
Lån: 23 296 SEK
Merkostnadslån 6 veckor: 3360 SEK
Resan t/r: 9000 SEK
Summa: 44 912 SEK

Denna sammanställning visar att du kan finansiera utbildningens kostnader på ca 70 000 SEK med CSN för ca 44 912 SEK. Resterande kostnader kommer du ha möjlighet att delbetala till Grimslövs folkhögskola, som ordnar så att du får en rimlig avbetalningsplan för din utbildning. Vi berättar mer om detta under våra kursinformationsdagar under våren.  

Förutom de ovan nämnda kostnaderna kan du ta merkostnadslån för vissa andra utgifter du har när du studerar. Exempelvis undervisningsavgift, vaccinationer och försäkringar som behövs för studier utomlands. Följande krav gäller:

  • Kostnaden måste vara nödvändig för att du ska kunna studera.

  • Kostnaden kan inte täckas på något annat sätt, exempelvis med ordinarie studiemedel eller med ett annat statligt bidrag.

  • Kostnaden tas inte ut av skolan utan av en organisation eller myndighet.

  • Du måste skicka med ett intyg som visar dina kostnader.

Du ansöker om merkostnadslån i tjänsten Ansök om studiemedel i Mina sidor. Om du glömt att söka merkostnadslån, kan du göra det i tjänsten Ändra utbildning, bidrag och lån. Din ansökan måste ha kommit in till CSN inom den period du har studiemedel. Om din ansökan kommer in senare, kan du få merkostnadslån för högst fyra veckor bakåt i tiden.

 

TOP