CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

nepal girls

Kursinnehåll Afrika

Intensiv yrkesutbildning

Bakom utbildningen står Grimslövs folkhögskola och Topp Afrika i samarbete med College of African Wildlife Management Mweka. Med hjälp av vårt goda samarbete med företag och organisationer inom turism- och resebranschen kan vi säkerställa en hög och eftersträvansvärd kvalitet på kursens innehåll och genomförande. Vårt team av lärare och instruktörer har mångårig erfarenhet både från utövandet av kursens olika moment samt från undervisning i desamma. Vi vill ge deltagarna en innehållsrik och intensiv yrkesutbildning med hög kvalitet som ska ligga till grund för deras framtida arbete inom Safari och Vildmarksindustrin världen över. Utbildningen ger dig fantastiska upplevelser och mycket värdefull kunskap som bekräftas med kusintyg och flera internationella diplom efter godkänd examination.

Utbildningstakten är 100 % under en tidsplan på sammanlagt 13 veckor varav 6 är förlagda i Tanzania och Kenya.

Kurstid: 22 augusti - 20 november 2017

Del 1: Tre veckors förberedelser på hemmaplan, Grimslövs Folkhögskola.

Del 2: En 6 veckors lång utbildningsperiod i Afrika. Topp Afrikas program med en veckas topptur till Kilimanjaro samt studier både i Kenya och Tanzania.

Del 3: Arbetsplatsförlagd utbildning och/eller projekt under 3 veckor på hemmaplan.

Del 4: En vecka kursträff på Grimslövs Folkhögskola med redovisningar och avslutande examination.

Från Grimslöv till Afrika

Grimslövs folkhögskola har en lång tradition från att genomföra yrkesutbildningar inom turism- och resebranschen där friluftsliv och äventyrsturism har haft en framträdande plats. Sedan flera år tillbaka har skolan arbetat tillsammans med Topp Afrika, som arrangerat flera uppskattade studieresor för våra elever till både Kenya och Tanzania. Vi har nu valt att utveckla detta samarbete genom att tillsammans med Topp Afrika och College of African Wildlife Management Mweka skapa en gedigen Safari & Vildmark Internationell yrkesutbildning i Afrika.

En stor del av kursen kommer givetvis att hållas i Afrika, där du som deltagarna får möjlighet att upptäcka naturen och djurlivet på nära håll. Genom utbildningen kommer du att få en god förståelse för safari- och vildmarksturismen och ha möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta i spännande och utmanande miljöer.

Efter ett par inledande kursveckor på hemmaplan på Grimslövs Folkhögskola är du redo för det riktiga Afrika. Äventyret startar direkt med en veckas expedition till Kilimanjaro, som en av The Seven Summits. Denna unika upplevelse från regnskog till arktisk kyla tar dig 5895 m.ö.h till Afrikas tak, en bedrift och utmaning som du aldrig kommer glömma. Efter denna bergsbestigning står en swahili kurs på schemat för att sedan efterföljas av ett flertal fantastiska safaris - ”game drives”. Safaribesöken och turerna tar dig till flertalet kända parker såsom Lake Manyara, Ngorongoro kratern och fantastiska Serengeti.

Kursen hålls mestadels på engelska och vi varvar teori med praktik för att du på allra bästa sätt ska kunna förberedas inför en framtida yrkesroll. Du får bland annat kunskap om interkulturella möten, afrikansk kultur och swahili. Utveckla din förmåga inom guideteknik och ledarskap samt riskbedömning i utmanande miljöer. En grundlig förståelse för hållbar turism, djur- och naturliv samt helhetskonceptet att kunna planera och genomföra arrangemang inom vildmarksturism och mycket mer. De sex veckorna i Afrika är intensiva och otroligt utvecklande.

Väl tillbaka på hemmaplan så fortsätter studierna med olika fördjupningar och projekt. Det finns möjlighet att göra studiebesök och att ha en arbetsplatsförlagd utbildningsdel om man så önskar. Den sista kursveckan tillbringar vi på skolan, där vi håller föreläsningar och redovisningar för att förankra de kunskaper och erfarenheter du fått under din utlandsvistelse. 

 

Kursmoment:

WMI/NOLS Första hjälpen kurs

Kilimanjaro- förberedelser och riskbedömning

Teamwork och ledarskap

Språkkurs- Grundläggande Swahili

Afrikansk kultur

Djurliv- förståelse för resurser och utmaningar

Ekologi och hållbar turism

Destinationsutveckling- Schyst resande

Turistattraktioner- drift och utmaningar

Naturreservat- bevarande och skyddande av natur och djurliv

Game drives

Att vara guide och reseledare

Kundservice och värdskap

 

Internationella diplom

Deltagarna kommer att erhålla nedanstående diplom efter bedömning av den ansvariga organisationen.
Grimslövs folkhögskola kommer även att utfärda ett sammanfattande kursintyg samt personligt referensbrev för hela utbildningen. 

Topptur Kilimanjaro

Diplom erhålls efter genomförd toppturs och omfattar expeditionsförberedelser.

College of African Wildlife Management Mweka

Diplom som styrker kunskaper inom Safari & Wildlife med fokus på natur-och djurlivet i Afrika.

Swahili-Mweka College

Diplom efter avslutad Swahilikurs som styrker grundläggande kunskaper inom språket.

Kursintyg Grimslövs Folkhögskola

Intyg som påvisar genomförda och godkända kursmoment samt ett personligt rekommendationsbrev.

TOP