CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

nepal girls

Nepal

Geografi och klimat

Nepal som är en tredjedel så stort som Sverige ligger naturskönt på Himalayas sydsluttning, inklämt mellan jättarna Kina och Indien. Världens högsta berg Mount Everest finns på gränsen till Tibet. I nord-sydlig riktning sträcker sig landet bara omkring 20 mil men höjdskillnaden är enorm: från världens högsta punkt på Mount Everest 8848 till endast 60 meter över havet. I ett land där höjdskillnaderna är så stora är det svårt att bygga vägar och andra transportleder. Nepal fick sin första asfalterade väg på 1950-talet. Sedan dess har nätet expanderat men fortfarande är mindre än hälften av vägarna asfalterade. Huvudstaden heter Katmandu och här bor över 1 miljon invånare. Andra större städer är Pokhara och Biratnagar.

Klimatet i Nepal varierar starkt med höjden över havet. Slättlandet Terai i söder har hett och fuktigt monsunklimat med häftiga sommarregn. I Katmandudalen (1 350 meter över havet) råder subtropiskt klimat och i de höga bergen är det torrt och mycket kallt.

Befolkning och språk

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det egentligen finns. När man reser runt i landet får man ofta möta den nepalesiska gästfriheten. ”Namaste” är den vanliga hälsningsfrasen, uttalad med händerna tryckta mot varandra framför bröstet.

Nepali är det officiella språket men engelska fungerar oftast bra i städerna och på de mer välbesökta resmålen. Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Nu är det en sekulär (icke-religiös) nation men fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer. Både hinduism och buddism visar sig i det rika kulturlivet. Det finns många berömda buddistiska tempel, liksom minnesmärken från Buddhas egen tid.

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Valutan heter nepalesisk rupie men US dollar används också. En stor majoritet av nepaleserna, förmodligen över 90 procent lever av jordbruk, i huvudsak försjälvhushållning. Den viktigaste matgrödan är ris, följt av majs och vete samt grönsaker och frukt. Skolväsendet i Nepal är eftersatt och nästan vart tredje barn slutför aldrig det första femåriga stadiet. Analfabetismen är fortfarande utbredd; var tredje vuxen kan inte läsa och skriva.

Det tidigare kungadömet Nepal förvandlades till en republik 2008. Beslutet fattades av en konstituerande församling som hade i uppgift att skriva en ny författning. Det arbetet drog dock ut på tiden till hösten 2015 på grund av starka politiska motsättningar och oenighet om hur det nya statsskicket skulle utformas. Den nya författningen förskriver att Nepal är en sekulär, federal stat med sju provinser.

 

Läs gärna mer om Nepal på Utrikespolitiska Institutets hemsida Landguiden

nepalkartaFlagga - $nameNepals flagga

TOP